Välkommen till
Normkollen

Normer förändras ständigt i vårt samhälle, där en norm kan vara både hur något faktiskt är rent statistiskt, eller hur vi människor uppfattar den. Föräldraskap har alltid varit ett ämne för diskussion om normer och normbrytning, i synnerhet sedan föräldraförsäkringen infördes 1974. Men hur ser denna norm ut idag, och hur kan det se ut i familjer som delar jämställt på föräldrapenningen? Håll koll på den nya föräldranormen här!

Läs mer om Normkollen

Välj

 • 0
 • 25
 • 40
 • 60
 • 75
 • 100
 • 0
 • 25
 • 40
 • 60
 • 75
 • 100

Välkommen till Normkollen

Normkollen är ett verktyg för dig som vill hålla koll på hur normen för hur föräldrapenningen fördelas mellan kvinnor och män ser ut idag, och hur det ser ut i familjer som bryter den normen.

Varför Normkollen?

Vi på Försäkringskassan ska genom vår information skapa förutsättningar för valfrihet, ett jämställt föräldraskap och makt över livssituationen. Det kan till exempel vara möjligheten att dela jämställt på föräldraförmåner och ta ut ett jämställt uttag av föräldrapenningen.

Definitionen av ett jämställt uttag av föräldrapenningen är att båda föräldrarna i ett föräldrapar tar ut mellan 40% och 60% av dagarna var. Jämställt uttag av föräldrapenningen är ett steg mot ett mer jämställt samhälle, men resan kan ibland vara fylld av frågor, i och med att normer bryts, och nya normer skapas.

Med Normkollen vill vi på Föräkringskassan dela med oss av vår kunskap om föräldranormen, som vi funnit i vår egen statistik och i andras forskning. Vi vill hylla alla föräldrar som pusslar ihop vardagen för att ta ut en mer jämställd föräldrapenning, och inspirera den som är nyfiken.

Föräldranormen nu och då

Året var 1974. Den gamla moderskapsförsäkringen för kvinnor ersattes av en individuell föräldraförsäkring för båda föräldrarna, så att även pappor kunde vara hemma med sina barn och samtidigt få föräldrapenning.

Sedan föräldrapenningen infördes har föräldrapar haft rätt till ett lika stort antal dagar var. Under första året tog pappor ut 0,5% av dagarna. Flera reformer har sedan dess påskyndat utvecklingen mot ett jämställt uttag av föräldrapenningen och idag har vi kommit halvägs då pappor tar ut 25% av alla dagar som betalas ut. Idag delar även 15% av familjerna jämställt. Normen idag är med andra ord att pappan tar ut 25% av föräldrapenninguttaget, medan mamman tar ut 75%.

Frågor och svar

Vad är föräldraförsäkringen?

Föräldraförsäkringen infördes 1974 och har reformerats ett antal gånger sedan dess. Föräldraförsäkringen är ett samlingsnamn för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning.

Hur fungerar föräldrapenningen?

Föräldrapenningen är en individuell ersättning som tillfaller både mammor och pappor. Föräldrapar har tillsammans 480 föräldrapenningdagar, där varje förälder har 60 dagar reserverade som bara kan tas ut av den föräldern. Det betyder att varje förälder har 180 dagar som de är fria att själva plocka ut eller ge till den andra föräldern.

Vad är ett jämställt uttag av föräldrapenningen?

På Försäkringskassan definierar vi ett jämställt uttag av föräldrapenningen som en fördelning där två föräldrar delar sin föräldrapenning så att den ena föräldern tar ut 40% eller mer (och den andra föräldern tar ut 60% eller mindre). Föräldrarna behöver alltså inte dela föräldrapeningen 50/50 för att uttaget ska räknas som jämställt.

Vad menar vi med att bryta dagens föräldranorm?

Idag tar mammor ut i genomsnitt 75% av föräldrapenningen och pappor i genomsnitt 25%. Dagens föräldranorm är alltså en fördelning på 75/25 där mammor tar ut mer än pappor. De föräldrapar där mammor tar ut mindre än 75% och pappor mer än 25% bryter därmed dagens norm. En familj kan vara normbrytande även utan att dela föräldrapenningen helt jämställt. Varje familj som delar mer jämställt än den nuvarande normen är ett steg på vägen mot ett mer jämställt föräldrapenninguttag.

Kontakta Försäkringskassan

Är du intresserad av att veta mer om Normkollen? För mer information om vad vi menar med jämställt uttag och vad som är skillnaden mellan föräldrapenning och föräldraförsäkring kan du gärna läsa mer under rubriken Frågor och svar.

Vill du veta mer om Försäkringskassans statistik kopplat till föräldraförsäkringen och föräldrapenningen, vilka verktyg vi på Försäkringskassan kan erbjuda för att göra det lättare att ta ett jämställt uttag av föräldrapenningen eller andra liknande frågor kan du gärna kontakta oss på

normkollen@forsakringskassan.se

Close